Aral Fizik Tedavi olarak insanın en önemli  değerlerinden biri olan SAĞLIK’ta son teknolojiyi öncü ve çığır açan uygulamalar ortaya koyarak, sosyal ve bilimsel alanda fark yaratma amacındayız

Image Alt

Aral Fizik Tedavi

Fizik Tedavi / Fizyoterapi

Fizik Tedavi (Fizyoterapi)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsar. Fizik tedavi, vücuda dışarıdan uygulanan sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları, masaj ve egzersiz ile ağrıyı kesmeye yönelik uygulamaları içeren ve kas iskelet sistemi hastalıklarında ya da yararlanmalarında uygulanan ilaç dışı bir tedavi şeklidir. Ağızdan verilen tedavilere ek olarak ya da tek başına uygulanabilir.

Rehabilitasyon ise doğuştan veya sonradan ortaya çıkan, kaybedilmiş hareket kabiliyetinin tekrar kazandırılmasına yönelik tedavidir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon servisinde;

 • Tüm kas-iskelet sistemi hastalıklarının,
 • Tüm romatizmal hastalıkların,
 • Ağrılı durumların,
 • Sinir sıkışmalarının,
 • Beyin-omurilik ve periferik sinir felçlerinin,
 • İnme ve serebral palsi,
 • Eklem sertliği ve katılığı-kısıtlılığı,
 • Spastisite,
 • Kırık ve travma gibi hastalık ve durumların akut ve kronik durumlarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, tıbbi (medikal-ilaçla) ve cerrahi (ameliyatla) tedavisi mümkün olmayan birçok hastalıkta ve kronik ağrılı durumlarda, fonksiyonel kısıtlılıkta etkili bir tedaviye olanak sağlar.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, tıbbi ve cerrahi tedaviler yetersiz-etkisiz-gereksiz ise, hastalığın müzminleşme ve ilerleme ihtimali varsa, günlük yaşantı olumsuz etkileniyorsa veya sakatlık gelişmişse yararlı ve gerekli olabilir.

Fizik Tedavi Uygulama Alanları

Fizyoterapi çeşitli hastalıklar ve rahatsızlıklar için uygulanabilir. Bunlardan başlıcaları;

 • Çeşitli ağrılı durumlar
 • Tüm romatizma kaynaklı rahatsızlıklar ve hastalıklar
 • İnme (Felç)
 • Serebral Palsi
 • Sinir sıkışmaları
 • Tüm kas ve iskelet hastalıkları
 • Spastisite
 • Eklem sertliği
 • Eklem katılığı
 • Eklem kısıtlılığı
 • Kırık – Çıkık durumları ve neticelerinde ortaya çıkan bozukluklar
 • Çeşitli cerrahi müdahaleler ve ortopedik vakalar sonrasında kronikleşmeye önlem olması amacıyla
 • İş hayatında ortaya çıkan oturma bozuklukları gibi durumlara karşı ön tedavi ve önlem olarak

ve buna benzer birçok alanda tedavi uygulanır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun amaçları nelerdir?

– Ağrının azaltılması,
– Kasların gevşetilmesi,
– Dolaşımın olumlu yönde etkilenmesi,
– Enflamasyonun giderilmesi,
– Fonksiyonların restore edilmesi; hareketin artırılması, kasların güçlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması,
– İlaç gereksiniminin azaltılması,
– Postür(duruş) bozukluklarının önlenmesi ve düzeltilmesi olarak sayılabilir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kapsamındaki tedaviler nelerdir?

1. Akut ve kronik ağrı tedavisi
2. Romatizmal hastalıklar tedavi ve takibi
3. Ortopedik rehabilitasyon ve spor yaralanmaları
4. Nörolojik ve nöromuskulaer hastalıkların rehabilitasyonu
5. Pediatrik rehabilitasyon
6. Metabolik kemik hastalıkları (Osteoporoz vb.)
7. Doğumsal veya edinsel eklem ve kemik bozuklukları
8. Yanık sonrası rehabilitasyon
9. Kardiyak rehabilitasyon
10. Geriatrik rehabilitasyon.

Fizik Tedavinin Süresi Ne Kadardır?

Hastalığa göre değişmekle birlikte, her seans 1-1,5 saat sürecek şekilde, 10-20 seans uygulanmaktadır.

Fizik Tedavi Uygulamaları Ağrılı Mıdır?

Fizik tedavi uygulamaları sırasında hasta ağrı duymaz. Ancak, hastada eklem kısıtlılığı mevcutsa, örneğin omuzunu kaldıramıyorsa, o zaman fizyoterapist, germe egzersizleri yapacağından hafif ağrı olabilir.

Fizik Tedavi Kimlere Uygulanır?

Omuz, kol, bacak, dirsek, ayak, el bilek eklemleri ve çevresi dokular, bel, sırt, boyun gibi omurga bölgelerinde değişik nedenlere bağlı olarak ağrı ve fonksiyon bozukluğu olanlara, iltihabı’ romatizmal hastalıkların aktif döneminde olmayanlara, başta ortopedik ameliyatlar olmak üzere bazı cerrahi girişimler sonrasında kaslarında güçsüzlük, eklemlerinde sertleşme, fonksiyon kısıtlılığı olanlara fizik tedavi uygulanır. Beyin, sinir hasarı sonucunda gövde, kol ve bacaklarda tam veya kısmi felç gelişenlere hareket sistemi dışında lenf dolaşımının bozulması sonucu kol ve bacaklarında şişme oluşanlara uygulanır.

Bir Yorum Bırak