Aral Fizik Tedavi olarak insanın en önemli  değerlerinden biri olan SAĞLIK’ta son teknolojiyi öncü ve çığır açan uygulamalar ortaya koyarak, sosyal ve bilimsel alanda fark yaratma amacındayız

Image Alt

Aral Fizik Tedavi

ORTOPEDİK REHABİLİTASYON

Ortopedik Rehabilitasyon

Ortopedik rehabilitasyon, Fizik tedavi alanında en önemli rehabilitasyon tedavilerinden biridir. Konservatif yada cerrahi tedavi gerektiren kas-iskelet sistemine ait tüm ortopedik vakalarda tedavi öncesi ve sonrası uzun ve kısa süreli amaçları hedefleyerek yapılan rehabilitasyondur. Bel, boyun rahatsızlıkları, Menüsküs Yırtıkları, Bağ yaralanmaları, Burkulmalar, ezilmeler, Kas ve tendon zorlanmaları, Ortopedik rehabilitasyon, konservatif yada cerrahi tedavi gerektiren kas-iskelet sistemine ait tüm ortopedik vakalarda tedavi öncesi ve sonrası uzun ve kısa süreli amaçları hedefleyerek yapılan rehabilitasyondur. Bel, boyun rahatsızlıkları, Menüsküs Yırtıkları, Bağ yaralanmaları, Burkulmalar, ezilmeler, Kas ve tendon zorlanmaları, Omuz, diz yaralanmaları, Kırık, çıkık sonrası rehabilitasyon, Kalça, diz protezleri vsgibi hastalıklar ortopedik rehabilitasyon içine giren problemlerdendir. Yapılan iş hastayı sadece fonksiyonel açıdan optimum iyilik düzeyine getirmek ve rehabilite etmek değil,aynı zamanda hastanın mevcut durumunu ve yapılan cerrahiyi korumaktır.

Ortopedik rehabilitasyon’un amaçları kısa ve uzun süreli amaçlar olarak iki başlık altında incelenir.
Kısa süreli amaçlar
1) İlgili sahayı korumak
2) Aktivite düzeyini azaltmak ve dinlenmek
3) Ağrıyı azaltmak
4) Varsa inflamasyonu azaltmak
5) İntrakapsuler efüzyonu(kanama)/synoviti azaltmak
6) Ekstrakapsüler ödemi azaltmak
7) Eklem hareketliliğini arttırmak
8) Hastaya bilgi vermek ve eğitmek

Uzun süreli amaçlar
1) Muskulotendinöz fleksibiliteyi (kasın normal uzunluk yada esnekliği) arttırmak
2) Kas kuvvetini arttırmak
3) Kas gücünü arttırmak
4) Kas enduransını arttırmak
5) KVS enduransını arttırmak
6) Normal biyomekaniksel fonksiyonları restore etmek, hangi kası gerip hangisini gevşeteceğimizi bilirsek hastalığın kronik bir seyre girmesini engellemiş oluruz. Eğer cerrah biomekaniksel ve kinezyolojik prensipleri dikkate almadan fiksasyon materyalini yerleştirirse, bu da birçok probleme neden olabilir.
7) Denge,proprioception ve kinestetik duyuyu arttırmak
8) Fonksiyonel aktivitelere progresif geri dönüşü sağlamak, hastayı yaptığı sporlara ve günlük aktivitelerine yavaş yavaş geri döndürmek.

Hastaların tedavisinde sonuçtan sebebe varma yaklaşımı ile aynı sorunların bir daha yaşanması önlenebilir.Örneğin yapılan araştırmalar bazı hastalarda proprioseption feedback’ini sağlayan reseptörlerin olmadığını göstermiştir. Bu reseptörler eklemlerimizi koruyan mekanizmaların anahtarlarıdır. Ekleme binen yük miktarını ölçerek eklemin aşırı baskı altında kalmasını engellerler. Örneğin bu reseptörler olmadığında hasta ayağına verdiği yükü bilemez ve sık sık burkulma ve incinmelere maruz kalır.

 

Ortopedik rahatsızlıklar şunlardır;

 • Düz tabanlık ve ayak sorunları,
 • Kırık / çıkık sonrası eklem sertlikleri ve dolaşım bozuklukları,
 • Omurga eğrilikleri,
 • Ortopedik operasyonlar öncesi ve sonrasında rehabilitasyon,
 • Menisküs, bağ yaralanmaları ve diğer spor yaralanmaları,

Ortopedik rehabilitasyonu şu şekilde gruplandırabiliriz;

El ve El Bileği Rahatsızlıkları

 • El Bileği Gangliyon Kisti
 • El Tendon Yaralanmaları
 • Dupuytren Kontraktürü
 • Karpal Tünel Sendromu
 • Kayakçı Başparmağı
 • Skafoid Yaralanması
 • De Quervain Tenosinoviti
 • Distal Radius Kırığı
 • Tetik Parmak
 • Triangular Fibrokartikaj Kompleks Zedelenmesi

Dirsek Rahatsızlıkları

 • Kübital Tünel Sendromu
 • Post Travmatik Dirsek Kontraktürü
 • Lateral Epikondilit
 • Medial Epikondilit

Omuz Rahatsızlıkları

 • Akromiyoklavikular Eklem Sorunları
 • Omuz Artroplastisi Sonrası Rehabilitasyon
 • Omuz İnstabilitesi
 • Rotator Kaf Yırtıkları
 • Skapular Diskinezi
 • Hill-Sachs Lezyonu
 • SLAP Lezyonları
 • Bankart Lezyonu
 • Biseps Tendonu Sorunları
 • Brakiyal Nörit
 • Donuk Omuz (Adezif Kapsült)
 • Snapping Skapula
 • Subakromiyal Sıkışma Sendromu

Diz Rahatsızlıkları

 • Arka Çapraz Bağ
 • Kronik Kompartman Sendromu
 • Medial Kollateral Bağ
 • Freiberg Hastalığı
 • Haglund Deformitesi
 • Halluks Abdukto Valgus
 • Halluks Limitus ve Halluks Rijitus
 • Küboid Sendromu
 • Metatarsalji
 • Morton Nöroması
 • Peroneal Tendinit
 • Plantar Fasiitis
 • Sinüs Tarsi Sendromu
 • Mensiküs Hasarı
 • Ön Çapraz Bağ
 • Patellofemoral Ağrı
 • Plika Sendromu
 • Total Diz Artroplastisi Sonrası Rehabilitasyon
 • Ayak ve Ayak Bileği
 • Aşil Tendiniti
 • Ayağın Bursitleri
 • Ayak Bileği Burkulması
 • Charcot Artropatisi
 • Çekiç – Pençe Parmak
 • Diyabetik Ayak
 • Erişkin Edinilmiş Düztaban Deformitesi
 • Tarsal Koalisyon
 • Tarsal Tünel Sendromu
 • Tibialis Posterior Tendiniti

Kalça Rahatsızlıkları

 • Gelişimsel Kalça Displazisi
 • Femur – Asetabular Sıkışma
 • FAI ve Kütleyen Kalça
 • Femur Başı Aseptik Nekrozu
 • Kemik Tümörleri
 • Legg-Calve-Perthes Hastalığı
 • Total Kalça Artroplastileri Sonrası Rehabilitasyon
 • Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu
 • Femur Başı Epifiz Kayması
 • Kalçada İnflamatuar Artritler
 • Kalça Kırıkları
 • Kalça Osteoartriti
 • Kalça Osteomiyeliti
 • Kalçanın Transient (Geçici) Osteoporozu
 • Kalça – Yumuşak Dokularla İlgili Sorunlar

 

 

Bir Yorum Bırak