Aral Fizik Tedavi olarak insanın en önemli  değerlerinden biri olan SAĞLIK’ta son teknolojiyi öncü ve çığır açan uygulamalar ortaya koyarak, sosyal ve bilimsel alanda fark yaratma amacındayız

Image Alt

Aral Fizik Tedavi

PEDİATRİK REHABİLİTASYON

Pediatrik Rehabilitasyon

Pediatrik rehabilitasyon (çocuk rehabilitasyonu), yetersizlikleri olan çocukların fizyolojik, anatomik ve çevresel sınırlamalarını en aza indirmeye amaçlar. Onların fonksiyonel ve psikolojik bağımsızlıklarını kazanmalarında fizik tedavi ve rehabilitasyon önemli bir yer tutar.Egzersizler, cihaz tedavileri, ev programı ve aile eğitimini kapsayan bütün tedavilerimizde çocuğun ve ailesinin yaşam kalitesini artırmak hedeflenir.

Pediatrik Rehabilitasyon ile Tedavi Edilebilen Diğer Durumlar

Serebral Palsi

Serebral beyinle ilgili, palsi ise felç anlamına gelir. Serebral Palsi (SP) kas tonusunda (kasların kendilerine özgü yarı gergin durumu) bozukluk, duruş bozuklukları ve hareketlerde yetersizlik gibi belirtilerle kendini gösterir. Doğum sırasında yaşanan sıkıntıların serebral palsiye neden olabildiği bilinmektedir. (bebeğin oksijensiz kalması gibi)Serebral Palsi ilerleyici değildir. Bilinçli bir yaklaşım ve etkili rehabilitasyon programları ile yetersizlikleri en aza indirmek mümkündür.Rehabilitasyon programlarına SP teşhisi konulur konulmaz başlanması gerekir. Çünkü Serebral Palsi tedavisinde 0-7 yaş dönemi çok önemlidir. SP rehabilitasyonuna erken dönemde başlanması SP li çocukta anormal kas tonusunun düzenlenmesi, normal motor gelişimin sağlanmasını kolaylaştıracak, kas yapısındaki bozukluk nedeniyle oluşabilecek sorunlar önlenebilecek ve çocuğun fonksiyonel olarak bağımsızlığı sağlanacaktır.

Serabral Palsi de Rehabilitasyon Programı
Egzersiz Uygulamaları : Çocuğun baş ve gövde kontrolünün sağlanması, ellerini kullanabilmesinin desteklenmesi, yürüme bozukluklarının giderilmesi, kasların kuvvetlendirilmesi, oluşabilecek kas ve kemiklerle ilgili bozuklukların önlenmeye çalışılması
Ev Programı ve Aile Eğitimi : Evde yapılacak uygun pozisyonlama, taşıma ve tutmanın öğretilmesi, yapılacak uygun aktivite ve egzersizlerin öğretilmesi, fonksiyonel bağımsızlık ve çocuğa fırsat verilmesi yönünde eğitimGiyinme, yemek yeme, oyun aktiviteleri, ev dışında fiziksel bağımsızlığın sağlanabilmesi, okulda pozisyonlama, uygun tekerlekli sandalye ya da taşıma aracı, oturma sisteminin belirlenmesi gibi eğitimleri içerir.

Musküler Distrofi
Musküler Distrofiye neden olan genetik anormallik kas proteinlerini etkiler. Bozukluğun olduğu proteine göre birçok türü olan musküler distrofiler, iskelet kaslarının ilerleyici hasarı ile karakterize hastalıklardır. Kaslarda güçsüzlük ve atrofiye (küçülme, körelme) sebep olurlar.Musküler Distrofilerin ilerlemelerinin durdurulması ya da yavaşlatılmasında uzman görüşlerine danışılması hayati önem taşır. Musküler Distrofilerin bazı türlerinde zamanla fiziksel hareketler oldukça zorlaşabilir, fakat çalışmayan kasların daha hızlı köreleceği unutulmamalı, uzmanlarca belirlenen egzersizlerin düzenli yapılması ihmal edilmemelidir.

 • Spina Bifida (Omurga ayrıklığı ya da açıklığı)
 • Çoklu Skleroz
 • Konjenital (Doğuştan) Anomaliler
 • Ortopedik Bozukluklar
 • Stres Yaralanmaları
 • Yutma Sorunları
 • Beslenme Sorunları
 • Günlük Yaşam Rehabilitasyonu Aktiviteleri
 • Juvenil Artrit (Eklem iltihabı)
 • Kırık Sonrası Rehabilitasyon
 • Ameliyat Öncesi Rehabilitasyon
 • Kamburluk
 • Osgood-Schlatter Hastalığı (Çocukluk çağı diz ağrıları)
 • Tekerlekli Sandalye Kullanımı
 • Yardımcı Cihaz Kullanımı
 • El ve Kol Yaralanmaları
 • Ayak ve Bacak Yaralanmaları
Bir Yorum Bırak